De activiteiten worden door de belangenverenging verzorgd: